Testamente

Du kan medverka till bibelutdelning långt efter din bortgång.

Det finns många skäl till varför det är viktigt att skriva ett testamente. Din omtanke om bibelutdelningen kan vara ytterligare ett skäl.

En gåva till Gideoniternas långsiktiga bibelspridningsarbete kanske kan vara ditt sätt att lämna betydande avtryck i andra människors liv. Guds Ord är levande och visar vägen till evigt liv. Kanske dina kvarvarande tillgångar vid din bortgång kan bli din stora gåva.

Om du vill få konkret information eller samtala om möjligheterna att skriva ditt testamente till förmån för Gideoniternas bibelspridningsarbete är du välkommen att ta kontakt.

Det är viktigt att ta hjälp av sakkunniga när testamentet ska skrivas. Gideoniterna kan komplettera det arbetet med att ge praktiska råd.