Bli understödjare

Du kan göra en aktiv insats för bibelspridningsarbetet genom att bli understödjare.

Som understödjare

  • ger du en årlig gåva på 250 kr.
  • bidrar du till att täcka kostnaderna för Gideoniternas bibelspridning.
  • får du aktuell information så att du har möjlighet att vara med i förbön för alla dem som får Nya testamenten
  • får du tidningen Gideoniterna hem i brevlådan fyra gånger per år. Den innehåller läsvärda vittnesbörd samt aktuell information om bibelspridningsarbetet
  • får du också aktuell information om möjligheten att bidra ekonomiskt till speciella bibelspridningsprojekt.
  • har du förmånen att kunna köpa fyra olika Nya testamenten i behändiga format, varav svensk-engelska i två storlekar.
  • har du inga förpliktelser mot Gideoniterna. Ditt stöd är helt och hållet frivilligt och du kan när som helst upphöra att löpande vara understödjare.

Sänd ett e-postmeddelande till info@gideoniterna.se och ange ditt namn och adress och att du vill bli understödjare.