Stötta oss

Utdelning av Nya testamenten kostar pengar. Gideoniterna är frimodiga att uppmana sina egna medlemmar, understödjare och församlingar att bidra ekonomiskt till bibelspridningen. Gideoniterna skickar dock aldrig insamlingsbrev utanför sin egen krets av medlemmar och understödjande personer som aktivt tagit ställning till att bidra. Gideoniterna lägger heller inte ned några pengar på annonsering.

För den som vill ge en gåva finns naturligtvis möjlighet. Via länkarna till vänster finner du fyra olika sätt att stötta ekonomiskt - genom en gåva direkt på hemsidan via kort, internetbank eller Swish, genom att bli Understödjare, genom att använda våra Gåvokort eller genom ditt eget testamente.

Gideoniterna i Sverige har 90-konto och verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.