Fakta och siffror

Vårt arbete med bibelspridning startade år 1919 i Sverige och är ett genuint svenskt arbete - då under namnet Resande Köpmäns Kristliga Förening, RKKF. 32 år efter starten, år 1951, inledde RKKF ett samarbete med The Gideons International och blev då en samarbetande partner (affiliated). I början av detta samarbete användes namnet Gideoniterna som ett tilläggsnamn under RKKF. I mitten av 60-talet blev dock Gideoniterna "huvudnamnet". 1974 fördjupades samarbetet med The Gideons International då Sverige blev ett nationsförbund och antog konstitution och stadgar i överensstämmelse med den internationella organisationen.

The Gideons International är i grunden en mansorganisation, där de kvinnliga medlemmarna utgörs av hustrur till gideonitmedlemmarna.

Vid årsmötet 2018 beslutade Gideoniterna i Sverige att ändra sin konstitution och stadgar, så att kvinnor och män kan vara medlemmar och dela arbetsuppgifter på lika villkor. Då The Gideons International inte tillåter en sådan ändring, är Gideoniterna från sommaren 2018 inte längre en del av The Gideons International, utan är en helt fristående bibelutdelningsorganisation.

Beslutet 2018 innebär inte att någon ny organisation startats i Sverige, utan enbart ändrade förutsättningar för den befintliga organisationen Gideoniterna. På sikt innebär förändringen och den avslutade relationen med The Gideons International att förbundet i Sverige kommer att byta namn.

Fakta - Sverige:

Gideoniterna arbetar i 105 lokala grupper med ca 2 300 medlemmar och har sedan starten 1919 delat ut 5 638 735 biblar och Nya testamenten. Utdelade Nya testamenten under arbetsåret 2017-18 var 28 575 exemplar. Därutöver bekostade Gideoniterna i Sverige utdelning av 365 281 Nya testamenten utöver världen genom The Gideons International. (Statistik från 2018-05-31)

Vår årsredovisning för verksamhetsåret 2017-06-01 - 2018-05-31 hittar du här.

Konstitution och stadgar för Gideoniterna i Sverige hittar du här.

 

Fakta - internationellt:

Sedan mitten av 1970-talet har Gideoniterna i Sverige bidragit med insamlade medel till bibelspridning i hela världen genom The Gideons International. Fram till 2018 har dessa gåvor uppgått till mellan 4 och 6 miljoner kronor varje år. Totalt innebär det omkring 200 miljoner kronor, vilket i sin tur innebär att cirka 20 miljoner Nya testamenten har bekostats genom gåvor från Sverige, genom Gideoniternas medlemmar, understödjare och kollekter från församlingar.

Gideoniterna har under hela sin historia varit delaktig i internationell bibelutdelning. Detta engagemang är viktigt och är även fortsättningsvis en prioriterad del av arbetet.

Under hösten 2018 har överenskommelse träffats med Gideons UK (Storbritannien) att samarbeta med The Gideons in Canada vad gäller bibelutdelning internationellt. Båda dessa länder är, liksom Sverige, inte längre en del av The Gideons International. Den kanadensiska organisationen bedriver bibelutdelning, förutom i Kanada, genom sin internationella gren med namnet "Share Word Global" i ett 30-tal länder, däribland i Afrika, Sydamerika, Asien (inkl Kina), Karibien (inkl Kuba) och forna Östeuropa. De exakta formerna för vårt engagemang är inte slutgiltigt utformade.