Förändringar med sikte på ökad bibelutdelning

Gideoniterna Sverige är inte längre en del av den internationella organisationen The Gideons International. Detta är nytt sedan det svenska förbundet i sitt årsmöte 29 juni 2018 beslutade att införa lika medlems- och arbetsvillkor för män och kvinnor. Gideoniterna Sverige har varit ett nationsförbund inom The Gideons International mellan 1974 och 2018.

Bibelutdelningsarbetet i Sverige är exakt detsamma och fortsätter på samma sätt som hittills.

Målet är detsamma – att göra Bibeln tillgänglig för den som själv vill läsa.

En konsekvens av den beslutade förändringen är att Gideoniterna i Sverige kommer att byta namn. Från och med arbetets 100-årsjubileum i juni 2019 blir det formella namnet ”Goda Nyheter – för livet”, i dagligt tal ”Goda Nyheter”.

Förbundet kommer fortsätta att arbeta internationellt genom att ekonomiskt stödja bibelutdelning i andra länder. Formerna för detta engagemang är inte klara.